0

您的購物車是空的

Các khách hàng trung tâm dịch vụ

cảm ơn 3AbestBuy toàn tùy, các HỎI cung cấp một tài liệu tham khảo
• làm thế nào để xác nhận mua hàng của tôi đã thành công
• phí yêu cầu của tôi lệnh vận chuyển thông tin
• trở về chính sách yêu cầu được biết đến
phòng vận chuyển hàng hóa tình trạng vui lòng nhấn vào theo đường dẫn đến truy vấn
• quốc tế đặt trước lô hàng nhập khẩu một vấn khu vực

nước cờ Co. Ltd.

địa chỉ Mới Đài bắc thành Phố Lin Tập trung hiếu Đường Số 20, 13 / F,

thống nhất số: 42658034
vụ đường dây nóng: 02-2345-6065
dịch vụ thời gian: Một Tuần để tuần năm
sáng 09:30 đến 12:30 // chiều 13:30 đến 18:00
Trưa, tuần, ngày nghỉ, không có câu trả lời khi xin vui lòng sử dụng các mẫu trực tuyến để hỏi những câu hỏi. cảm ơn.
thông tin@3abest.com