0

您的購物車是空的

Sử dụng giỏ hàng của bạn để mua một loạt các mặt hàng

Khi bạn muốn mua các mặt hàng khác nhau, xin vui lòng bấm vào các mục mà bạn muốn mua, số lượng, và sau đó nhấp vào "tham gia giỏ mua hàng", giỏ hàng sẽ liệt kê các mặt hàng mua sắm hàng mà chưa được kiểm tra, số lượng, tiền, để thêm Mua, xin vui lòng bấm vào "tiếp tục mua sắm" hoặc sử dụng "hệ thống tìm kiếm" để nhập từ khóa, tìm kiếm các mục và sau đó tham gia (Phương thức thanh toán) thực hiện thanh toán, tạo ra một đơn đặt hàng... hoàn tất việc mua.

Xin lưu ý rằng mặt hàng được đặt trong giỏ mua hàng và đơn đặt hàng chưa được hoàn thành, hãy kiểm tra trong giỏ hàng của tôi.