0

您的購物車是空的

Là gì ATM phí

là cung cấp cho các thành viên thuận tiện hơn để trả ống chọnATMthanh toán kiểm tra, xin vui lòng Theo chúng tôi cung cấp Chuyển tiền Chuyển Khoản hoàn tất việc chuyển giao xin vui lòng báo cáođược biết đến chuyển giao các Ngân hàng với các khoản sau năm yards. Để hoàn thành việc hệ thống sẽ tin nhắn SMS hoặcgửi email thông báo cho các bạn, hãy chú ý đến các hộp thư hay để thư mục thư rác để xác nhận.

Thực thểATMvà webATMchuyển, không phải để các quầy Ngân hàng chuyển tiền, xin vui lòng chú ý. Có thể thực hiện một tài chính, thẻ ATM, hoặc một đọc thẻ cũng có thể được sử dụng trực tuyến Hàng.

Tổng kho hàng trong thanh toán vào tài khoản để được thành lập càng sớm càng tốt sau khi giao hàng.