0

Giỏ hàng của bạn trống rỗng

Cách xác nhận đơn hàng thành công

Khi đơn hàng thành công, số đơn đặt hàng của bạn #xxxxxx sẽ được hiển thị.

Sau khi hoàn thành thanh toán thanh toán, bạn sẽ nhận được thông báo tin nhắn hệ thống và thư thông báo mua thành công
 Nội dung tin nhắn: 3 AbestBuy Cảm ơn bạn đã mua hàng .....
 Chủ đề của bức thư: "3 AbestBuy đã mua thành công! Số thứ tự # ******"

 Chào mừng bạn đến kiểm tra thông tin đặt hàng trực tuyến của tôi

Sau khi đơn hàng được thiết lập, hệ thống sẽ gửi thư thông báo thành công đơn hàng đến email được điền khi đặt hàng.