0

您的購物車是空的

Mô tả quá trình mua sắm

3abestbuy cung cấp cho bạn một cách thuận tiện và an toàn để mua sắm, và màn hình dòng chảy hướng dẫn thân thiện và dễ hiểu cho phép bạn tận hưởng niềm vui mua sắm đơn giản và nhanh chóng.
 Mua sắm lần đầu: chọn mặt hàng → thêm vào giỏ hàng → thanh toán → nhấp vào Thêm Thêm thành viên mới → chọn phương thức giao hàng → chọn phương thức thanh toán → hoàn tất đơn hàng.

Mua hàng lần đầu: chọn sản phẩm → thêm vào giỏ hàng → thanh toán → nhập số tài khoản (e-Mail), mật khẩu → chọn phương thức giao hàng → chọn phương thức thanh toán → hoàn tất đơn hàng.


 ※ Xin nhắc bạn rằng các sản phẩm không thể được dành riêng cho bạn trước khi chúng được thêm vào giỏ hàng nhưng trước khi thanh toán. Việc phân bổ hàng tồn kho của các sản phẩm sẽ dựa trên đơn hàng sau khi hoàn tất đơn đặt hàng.