0

Giỏ hàng của bạn trống rỗng

Đặt hàng ghi lợi ích cột ghi nhớ

Khi bạn mua sản phẩm 3AbestBuy, nếu có các yêu cầu vận chuyển, chẳng hạn như: biên soạn, tên công ty, thời gian giao hàng, địa chỉ giao hàng và người nhận, v.v., vui lòng cho chúng tôi biết trước, vui lòng sử dụng đơn hàng (cột nhận xét) để điền vào, đặt hàng Sau khi thành lập, chúng tôi sẽ biết ngay lập tức.

Khi mua các sản phẩm tùy chỉnh của 3AbestBuy, vui lòng điền vào (cột Ghi chú) nội dung và thông số kỹ thuật của sản phẩm trước khi thanh toán. Sau khi đơn hàng được thiết lập, các sản phẩm sẽ được sản xuất theo yêu cầu sản xuất.