0

您的購物車是空的

Có những phương thức thanh toán

3AbestBuy là một nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, nơi miễn phí vận chuyển hàng hóa được lập hoá đơn bằng đô la Đài Loan.

Bạn có thể vuốt thẻ tín dụng trực tuyến: thẻ tín dụng, chuyển khoản ATM, Paypal, Android Pay và Apple Pay. (Tiếp tục bổ sung các cơ chế thanh toán khác nhau)

Tham gia 3AbestBuy thành viên, chọn các mục đã mua, chọn phong cách, màu và số lượng mua trên trang sản phẩm, chọn "tham gia giỏ hàng", "thanh toán", theo các bước hệ thống để nhập đầy đủ thứ tựThông tin người nhận, chọn phương thức thanh toán: thẻ tín dụng một lần, chuyển khoản ATM, đi đến thanh toán, Mua sắm hoàn chỉnh.