0

您的購物車是空的

Tính phí nhưng không có đơn hàng

Cách kiểm tra đơn hàng

Khi bạn hoàn thành đơn hàng, bạn sẽ nhận được email thông báo

Thư đặt hàng, số thứ tự # 12345
 2. Thành viên đã khởi xướng bức thư với chủ đề: "Gần như! Đăng ký thành viên 3 AbestBuy"

Vui lòng nhấp vào thư kích hoạt trong hộp thư, đặt mật khẩu theo thứ tự trang và xác nhận lại. Quá trình kích hoạt đăng ký email đã hoàn tất. Tài khoản của tôi có thể kiểm tra hồ sơ đặt hàng.

Nếu bạn đã đăng nhập bằng đăng ký cộng đồng, bạn sẽ không thể tìm thấy thông tin đặt hàng do các phương thức đăng ký khác nhau.

 Cách kiểm tra đơn hàng của tôi

Vui lòng sử dụngĐặt câu hỏi trực tuyến, Cung cấp tên, số điện thoại và email của bạn khi đặt hàng và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt, cảm ơn bạn.