0

您的購物車是空的

Sửa địa chỉ nhận chung

Sửa địa chỉ nhận của tự dùng và quà tặng

Ba khả năng khả năng khả năng thêm địa chỉ thư t ín cho các thành viên để mua và gửi, và "thiết lập" một nhóm các địa chỉ nhận hàng chung. Trong tương lai, bạn không cần điền thông t in nhận để mua hàng.

Cách chỉnh sửa địa chỉ nhận chung

Đầu tiên.Đăng nhậpTới số tài khoản và thông tin cá nhân của tôi, nhắp vào "địa chỉ xem (0)," điền vào theo ô, xác nhận nếu cần kiểm tra "thiết lập địa chỉ mặc định" và bấm "gửi" để bắt đầu mua sắm.
Sửa mua sắm ngayĐịa chỉ tiếp nhận chung