0

您的購物車是空的

Cách kiểm tra tài khoản chuyển khoản ATM

Nhấp vào thanh toán ATM khi thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông tin tài khoản ngân hàng của chuyển khoản, Vui lòng thanh toán tương ứngVui lòng thông báo cho Line sau khi hoàn tất chuyển khoảnNăm chữ số sau khi biết ngân hàng chuyển khoản và số tài khoản. Sau khi hoàn thành đơn hàng, hệ thống sẽ gửi tin nhắn văn bản hoặcemai thông báo cho bạn, Vui lòng kiểm tra hộp thư hoặc vào thư mục thư rác để xác nhận