0

Giỏ hàng của bạn trống rỗng

Vuốt mã lỗi 394

Nếu bạn không thể nhảy ra khỏi trang mã xác minh 3D khi thanh toán thẻ tín dụng, mã lỗi "394" xuất hiện. Điều này liên quan đến thực tế là ngân hàng thẻ tín dụng không cung cấp xác minh 3D. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để xác nhận.

Nên thay thế thẻ tín dụng để kiểm tra. Nếu thẻ tín dụng hỗ trợ chức năng xác minh 3D, trình duyệt chủ yếu là Chrome hoặc FF. Vui lòng thử lại sau khi mạng không ổn định, cảm ơn bạn.